Kaszel

Po pierwsze Kaszel -
wróg czy sojusznik?

Kaszel to ważny mechanizm ostrzegawczy, oczyszczający drogi oddechowe. Jednocześnie to uciążliwa dolegliwość, powodująca fizyczny i psychiczny dyskomfort, który odcina nas od codziennych aktywności.

Jaka jest rola kaszlu?

Po drugie Jaka jest rola
kaszlu?

Zazwyczaj kaszel jest naszym sojusznikiem, umożliwia bowiem usunięcie z dróg oddechowych substancji lub ciał obcych utrudniających oddychanie. To naturalne działanie obronne, które warto lepiej zrozumieć.

Prewencja i zdrowie
Jakie czynniki wpływają na nasze zdrowie? Jak możemy wspomóc leczenie?
Inhalacja

Inhalacja

10 kroków do poprawnej inhalacji

Zdrowie

Zdrowie

Kaszel a SMOG

Video

Video

Reklama Mucosolvan